The Giants / Obri

„Žiarivé slnko a zrkadliaci mesiac pohli základmi zeme.
Z nich na povrch vyšli stvorenia neznáme nie však strašidelné“  

Obri nevyžadujú starostlivosť, zrodili sa z neživých materiálov.